27-DSC_0058.JPG

In Grut Palma zijn verschillende kavels in verkoop. De kavels zijn ruim van opzet en verdeeld over drie fases, verspreid in het gebied. Alle kavels van fase I en II liggen aan de Staande Mastroute. Het grondoppervlak van de kavels varieert van 704 m² tot 1165 m².

Klik voor meer informatie op onderstaande link. 

Vrije kavels Grut Palma

kaartje kavels grut palma alle fases.jpg

Verkoop

De uitgifte van de kavels van Grut Palma is in handen van projectbureau De Zuidlanden van de gemeente Leeuwarden in samenwerking met makelaardij Hoekstra en makelaardij Friesland

Wanneer u interesse heeft in de vrije kavels, kunt u bij één van de makelaars een informatiepakket opvragen. Hierin vindt u:

  • de verkoopbrochure
  • ​de kavelkaart inclusief afmetingen
  • de prijslijst

Vier deelgebieden

Grut Palma is ingedeeld in vier deelgebieden. Sommige kavels liggen aan het water, voor anderen wordt het wonen in het groen en er is een mengvorm van beide. Woningbouw in Grut Palma betekent een diversiteit aan mogelijkheden: vrije kavels, kavels voor bijzondere bebouwing en projectmatige woningbouw.

Ieder deelgebied heeft een eigen kwaliteitsniveau. Dit is ontstaan door aan de ene kant de relatie met het omliggende polderlandschap en aan de andere kant een sterke relatie naar het water toe en de overgang naar de bebouwing van het beschermd dorpsgezicht van Wergea.

BKP Grut Palma 2015-09-21 (2).jpg

A Dubbele woningen en rijwoningen

Lees meer

BKP Grut Palma 2015-09-21 (2).jpg

B Vrije kavels

Lees meer

BKP Grut Palma 2015-09-21 (2).jpg

C Waterwonen

Lees meer

BKP Grut Palma 2015-09-21 (2).jpg

D Bijzondere vrije kavels

Lees meer

Deelgebieden en criteria Beeldkwaliteitsplan

Voor de kavels van de eerste en de derde fase (I en III op de kaart) gelden de criteria uit het Beeldkwaliteitsplan van deelgebied B: vrije kavels. De kavels van de tweede fase zijn eveneens kavels voor vrijstaande woningen. Voor deze kavels (II op de kaart) gelden de criteria uit het Beeldkwaliteitsplan van deelgebied A: dubbele woningen en rijwoningen. Voor dit deelgebied geldt dat naast de typering ‘dubbele woningen en rijwoningen’ ook vrijstaande woningen zijn toegestaan. De criteria voor deelgebied A moeten dus ‘vertaald’ worden naar deze vrijstaande woningen.

Beeldkwaliteitsplan

Het plan is ingedeeld in vier deelgebieden. Ieder deelgebied heeft een eigen kwaliteitsniveau. Dit is ontstaan door aan de ene kant de relatie met het omliggende polderlandschap en aan de andere kant een sterke relatie naar het water toe en de overgang naar de bebouwing van het beschermd dorpsgezicht van Wergea.

In dit document worden de verschillende deelgebieden verder uitgewerkt. Allereerst is het beeldkwaliteitsplan een uitleg en inspiratiedocument. Tegelijkertijd is het ook het welstandskader voor de beoordeling van bouwplannen.