Grut Palma

In Grut Palma zijn verschillende kavels in verkoop. De kavels zijn ruim van opzet en verdeeld over drie fases, verspreid in het gebied. Alle kavels van fase I en II liggen aan de Staande Mastroute. De kavels van fase III zijn niet aan het water gelegen, maar zijn inclusief een ligplaats in de nabij gelegen haven. Het grondoppervlak van de kavels varieert van 704 m² tot 1165 m².

Verkoop

De uitgifte van de kavels van Grut Palma is in handen van projectbureau De Zuidlanden van de gemeente Leeuwarden in samenwerking met makelaardij Hoekstra en makelaardij Friesland. 

Wanneer u interesse heeft in de vrije kavels, kunt u bij één van de makelaars een informatiepakket opvragen. Hierin vindt u:

- de verkoopbrochure

​- de kavelkaart inclusief afmetingen

- de prijslijst

DJI00728_1280x945.jpg

De kavels van fase I liggen aan de Floreentsien, de kavels uit fase II aan de Ringfeartstrjitte en de kavels van fase III aan de Palmastrjitte en Oan 't Alddjip.

Op dit moment zijn er nog twee kavels beschikbaar: kavel 21 en kavel 23. Neem voor meer informatie contact op met  Makelaardij Hoekstra of Makelaardij Friesland.

Beeldkwaliteitsplan Grut Palma

In dit document worden de verschillende deelgebieden verder uitgewerkt. Allereerst is het beeldkwaliteitsplan een uitleg en inspiratiedocument. Tegelijkertijd is het ook het welstandskader voor de beoordeling van bouwplannen.

Beeldkwaliteitsplan Grut Palma

Vier deelgebieden

Voor de kavels van de eerste en de derde fase (I en III op de kaart) gelden de criteria uit het Beeldkwaliteitsplan van deelgebied B: vrije kavels. De kavels van de tweede fase zijn eveneens kavels voor vrijstaande woningen. Voor deze kavels (II op de kaart) gelden de criteria uit het Beeldkwaliteitsplan van deelgebied A: dubbele woningen en rijwoningen. Voor dit deelgebied geldt dat naast de typering ‘dubbele woningen en rijwoningen’ ook vrijstaande woningen zijn toegestaan. De criteria voor deelgebied A moeten dus ‘vertaald’ worden naar deze vrijstaande woningen.

 

kaartje kavels grut palma alle fases.jpg