096be054-aa56-4816-8d44-359778ea0947.jpg 60d76b36-12b3-419e-9ab6-2dfb17be5f06.jpg

Grut Palma heeft een aantal bijzondere straatnamen.

Grut Palma heeft een aantal bijzondere straatnamen. Maar hoe zijn deze totstand gekomen?

In het de bijlage vindt u (in het Fries) de straatnamen en de gedachte hierbij.

 

Achtergrond straatnamen Grut Palma.PNG

Woonrijp maken Narderherne

Grut Palma begint zijn definitieve vorm te krijgen, er wordt op verschillende plekken gebouwd en de wijk begint te groeien.

Narderherne is op een enkele woning na geheel bebouwd en dat betekent dat wij als gemeente kunnen gaan beginnen met het zogenaamde woonrijp maken. Dit houdt in dat o.a. de definitieve bestrating wordt aangebracht, straatmeubilair geplaatst en eventueel groen aangeplant. Naar aanleiding hiervan is er op 10 juli een inloopbijeenkomst georganiseerd voor bewoners van Narderherne. Het definitieve ontwerp is gedeeld, de bijeenkomst was een groot succes.

De werkzaamheden starten na de bouwvak, nadere informatie volgt.

Op verzoek laten wij u hier de tekeningen van het ontwerp zien.

Ligplaatsen te koop

Bent u nog op zoek naar een ligplaats voor uw boot?

In Grut Palma hebben wij nog een aantal ligplaatsen beschikbaar (afmeting ca. 4,3 x 10 meter).

Kosten ligplaats: € 10.000,00 ex btw k.k.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Dirk Jan Kuipers tel. 058 233 2852 of dirkjan.kuipers@leeuwarden.nl 

Stringbrêge

De gemeente Leeuwarden heeft in november een inloopmiddag georganiseerd over de aanleg van de fiets/voetgangersbrug Stringbrêge tussen Grut Palma en de oude dorpskern.

Over het algemeen genomen vonden mensen het ontwerp mooi en waren ze blij dat er eindelijk een verbinding tussen Grut Palma en de oude dorpskern komt. Maar er waren ook kritische geluiden te horen, met name de bewoners aan de Hilleburen met een boot, lieten weten dat ze het een onwenselijke situatie vinden om afhankelijk te zijn van de bedieningstijden.

Zelfbediening

De gemeente heeft daarom op aandringen van de bewoners de mogelijkheid onderzocht of bediening door bewoners die door bouw van de nieuwe brug ingesloten worden, buiten de bedieningstijden om, gerealiseerd kan worden. Wij hebben goed nieuws voor u. De bewoners van de Hilleburen, Kleine Buren en Grote Buren, die door de brug ingesloten worden, kunnen straks buiten de bedieningstijden om de brug bedienen. Natuurlijk moet de exacte uitwerking zoals bediening van de brug met een pas of een sleutel, hiervan nog worden gedaan en zijn hier bepaalde voorwaarden aan verbonden. Bewoners die deze brug mogen gaan bedienen hiervoor in ieder geval een instructiemiddag bijwonen. De precieze uitwerking volgt nog, zodra dit bekend is wordt u hiervan uiteraard op de hoogte gebracht.

Wij verwachten dat dat de geplande startdatum van de aanleg van de brug 1 oktober 2019 zal zijn. Uiteraard houden wij u ook hiervan op de hoogte. Wilt u ook per mail op de hoogte worden gehouden? Stuur dan uw mailgegevens naar: dirkjan.kuipers@leeuwarden.nl

stringbrege.JPG

Omgeving Grut Palma