Grut Palma

Bij het inpassen van het nieuwe woningbouwplan is veel aandacht besteed aan het creëren van een zo natuurlijk mogelijke overgang tussen het beschermd dorpsgezicht enerzijds en de polderrand anderzijds. Het streven is om een duurzame woonomgeving te creëren met optimale leefbaarheid voor jong en oud.

Duurzaamheid is een speerpunt bij de realisatie van Grut Palma. Duurzaam bouwen wordt gestimuleerd in de voorlichtingsfase en de openbare ruimte wordt met zoveel mogelijk duurzame materialen ingericht.